• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา

ผศ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ - หัวหน้าสาขาวิชา

Telephone : 08-5530-3456

e-Mail : paponsan@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-1707-7910

e-Mail : teeppipat@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.หทัยทิพย์ สิขัณฑกสมิต
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.หทัยทิพย์ สิขัณฑกสมิต - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone :

e-Mail :

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-6925-4466

e-Mail : satorn2511@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์เกศราภรณ์ หวังดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์เกศราภรณ์ หวังดี - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone :

e-Mail :

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์กัลญาภรณ์ เจริญพร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์กัลญาภรณ์ เจริญพร - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-3094-3469

e-Mail :

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone :

e-Mail :

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม