• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เอกลักษณ์

เอกลักษณ์

คณะครุศาสตร์ คือแหล่งผลิตและพัฒนาครู เพื่อพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น