• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาสังคมศึกษา

รศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร
หัวหน้าสาขาวิชา

รศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร - หัวหน้าสาขาวิชา

Telephone : 09-0978-7771

e-Mail : ัyaowares.p@nsru.ac.th

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.อาภากร โพธิ์ดง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.อาภากร โพธิ์ดง - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-9708-0784

e-Mail : note_note_ps@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ภิรญา โพธิพิทักษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ภิรญา โพธิพิทักษ์ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-0856-0922

e-Mail : aor.01@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ทองแดง สุกเหลือง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ทองแดง สุกเหลือง - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-9268-0765

e-Mail :

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.ทิพรัตน์ มาศเมธาทิพย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.ทิพรัตน์ มาศเมธาทิพย์ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 09-6940-0455

e-Mail : coolomm13@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม