• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สิ่งอำนวยความสะดวก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา สำหรับการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างครบครัน

 

e-Learning

นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาผ่านระบบ e-Learning ที่จัดเตรียมสำหรับนักศึกษาทุกคน

 

Hi Speed Internet

ความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ต 1Gb ทำให้นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

 

แหล่งค้นคว้าข้อมูล

นักศึกษาสามารถศึกษาค้นขว้าข้อมูลได้จากห้องสมุด และ ฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์

 

Microsoft Office 365

นักศึกษาสามารถรับสิทธิ์ใช้งาน Mircrosoft Office 365 ฟรี

 

Google Applications

นักศึกษาสามารถรับสิทธิ์ใช้งาน Google Applications for Education ฟรี

 

Fitness Room

คณะครุศาสตร์ จัดห้องฟิจเนส สำหรับใช้ออกกำลังกาย โดยมีเครื่องออกกำลังกายหลากหลายชนิด