• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชาสัมพันธ์เรื่องการติดต่อสอบถามข้อมูลคณะครุศาสตร์

สำหรับการติดต่อ สอบถามข้อมูล นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สามารถติดต่อได้ที่ อาคาร 9 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสววรรค์ ย่านมัทรี วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

สำหรับการติดต่อ สอบถามข้อมูล นักศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก สามารถติดต่อได้ที่ อาคาร 9 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสววรรค์ (อ.เมือง) วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.