• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ การผลิตและพัฒนาครู เรื่อง ทิศทางการผลิตบัณฑิตครูมุ่งเน้นสมรรถนะ และ บัณฑิตครูกับการพัฒนาท้องถิ่น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินกิจกรรมเสวนาวิชาการ “การผลิตและพัฒนาครู” เรื่อง “ทิศทางการผลิตบัณฑิตครูมุ่งเน้นสมรรถนะ” และ “บัณฑิตครูกับการพัฒนาท้องถิ่น” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565  เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง ตามลิงค์ https://forms.gle/uFuhkTbTsNF8aQGM7 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร มือถือ 090-9787771