• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งวิทยฐานะ โดยเกณฑ์ PA

ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งวิทยฐานะ โดยเกณฑ์ PA

ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง)

 

รายชื่อจะแยกตามจังหวัด และ สังกัดตามข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้

1. จังหวัดนครสวรรค์

2. จังหวัดอุทัยธานี

3. จังหวัดชัยนาท

4. จังหวัดอื่น ๆ

 

ดาวน์โหลดหนังสือโครงการ