• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ให้นักศึกษารับบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 ที่ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื่อง ให้นักศึกษารับบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 ที่ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 8 ตุลาคม 2565

(โดยรับได้ตั้งแต่วันนจันทร์ -วันเสาร์ เวลา 08.30 - 14.30)