• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต ผศ.พรรณี เหมะสถล

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต ผศ.พรรณี เหมะสถล

ในวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565  เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมภูมิภัทราคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี