• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอแจ้งกำหนดการอบรมและทดสอบหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่นักศึกษาโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลกลุ่มราชภัฏ 38 แห่ง กับ ICDL Thailand

ขอแจ้งกำหนดการอบรมและทดสอบหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่นักศึกษาโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลกลุ่มราชภัฏ 38 แห่ง กับ ICDL Thailand