• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการวิพากษ์หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566)

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการวิพากษ์หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการวิพากษ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ ณ ห้องประชุม กาสะลอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์