• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2565

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2565 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และบุคลากร ณ ห้องประชุม 913 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)