• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประชุมรายงานการตรวจเยี่ยมจากองคมนตรี

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประชุมรายงานการตรวจเยี่ยมจากองคมนตรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธรทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ ณ ห้องประชุมกาสะลอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์