• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และสโมสรนักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 คณะผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และสโมสรนักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565