• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 #รอบแรก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เปิดรับสมัคร #รอบแรก  สมัครได้ที่  
https://regis.nsru.ac.th/pr/

ไม่เข้าระบบ TCAS  ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ

สอบถามข้อมูล 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
0-5621-9100 ต่อ 1200, 1204, 1206, 1208 หรือ 097-924-5217
สอบถามออนไลน์ m.me/nsrudek66