• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้ยากจน หรือด้วยโอกาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศทุนการศึกษาภายนอก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้ยากจน หรือด้วยโอกาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566