• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การประชุมเครือข่ายของคณะกรรมการเครือข่ายโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเองจังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประมวลภาพ การประชุมเครือข่ายของคณะกรรมการเครือข่ายโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเองจังหวัดนครสวรรค์ และการอบรมผู้อำนวยการและโครโรงเรียนพัฒนาตนเอง จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์