• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชุมจัดเตรียมความพร้อม ค่ายอาสา 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 15.00 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ทองแดง สุกเหลือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ บุคลากร และสโมสรนักศึกษา ประชุมจัดเตรียมความพร้อม ค่ายอาสา 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ณ ห้องประชุม กาสะลอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์