• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพ โครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมของวันที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565 ประมวลภาพ โครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยผู้เข้าอบรมได้ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อศึกษาปัญหาของชุมชนในส่วนของการแปรรูปอาหารในพื้นที่ และนำมาพัฒนาวิธีการ ให้สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ โดยมีคณาจารย์ กำกับดูแล และคอยแนะนำ