• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการคัดเลือก พร้อมด้วย คณะกรรมการการคัดเลือก ณ ห้องประชุมกาสะลอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์