• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าช่วยงานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ.2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ บุคลากร นำ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าช่วยงานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน พระราชพุฒิเมธี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง ณ สภาบริหารคณะสงฆ์วัดโพธาราม พระอารามหลวง