• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และรายงานผลการศึกษาตนเอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และรายงานผลการศึกษาตนเอง  ณ ห้องประชุมกาสะลอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์