• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ อาคาร 14 และ โรงยิมเนเซียม