• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ นิโรธรรมรังสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธรรมรังสรรค์) จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นำโดย อาจารย์วัชรศักดิ์ มาเกิด อาจารย์ดารารัตน์ ชัยพิลา และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 2