• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2567

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 9 สาขาวิชา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค.2566 สมัครได้ที่  https://regis.nsru.ac.th/pr 
#มาเป็นครอบครัวครุศาสตร์นครสวรรค์กันครับ