• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คณะผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖