• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมลอยกระทง

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมลอยกระทง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการแสดงชุด “นาฏยลีลาสืบสานประเพณีลอยกระทง” และ การแสดงชุด “ฝากใจใส่กระทง” จากทีมสโมสรนักศึกษา นอกจากนั้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการลอยกระทง และกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้สนุกไปพร้อมกับเรียนรู้ ประเพณีลอยกระทง ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร ชอัมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ดำเนินจัดกิจกรรม