• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสัมมนา ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี