• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ภาพบรรยากาศ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567 ภาพบรรยากาศ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ณ ห้องประชุมสัมมนา ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี