• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม

วันพุธที่ 27 มีนนาคม 2567 เวลา 13.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากร ณ ห้องประชุม กาสะลอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์