• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พื้นที่เก็บข้อมูลในโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิต มรภ. ให้มีบทบาทและส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ทางคณะครุศาสตร์ มหวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิต มรภ. ให้มีบทบาทและส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น รวมไปถึงการพัฒนา Social Enterprise และสถานประกอบการท้องถิ่นที่มีบุคลากร เป็นกลไกหลักในการพัฒนาเพิ่มขึ้น กิจกรรมที่ 2.1 วิศวกรสังคมลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีท่าน ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ์ และท่าน ผศ.ดร.ภราดร พิมพันธุ์ และทีมสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมนี้