• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดชมรม NSRU กตัญญูคลับ ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดชมรม NSRU กตัญญูคลับ

ด้วยมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดตั้งชมรม NSRU กตัญญูคลับ ตามแนวคิดการสร้างเครือข่ายกตัญญูคลับ ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมาหากษัตริย์ โดยจะจัดในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธี ตามวันและเวลาดังกล่าว