• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รับสมัครงานของอ้อย (วิชาการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ GIS (ชั่วคราว)

คุณสมบัติ ของอ้อย (วิชาการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ GIS (ชั่วคราว) แผนก GIS ส่วนแผนงานและข้อมูลอ้อย ฝ่ายวิชาการ รับ 2 อัตรา (ชายหรือหญิงก็ได้) โทร 082-5646698