• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการเผยแพร่ความรู้ หลักสูตร คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม-สำนักงานศาลปกครองจังหวัดระยอง

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ หลักสูตร คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการบรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team

-สำนักงานศาลปกครองจังหวัดระยอง

รายละเอียดผ่านเอกสารแนบ